Logo OCTI header

Otto Treider Private Gymnas

Otto Treider Private Gymnas er en videregående skole sentralt i Oslo Sentrum. Skolen har en lang og ærverdig historie som betjener videregående elever innen studiespesialisering med muligheter til å kombinere utdannelse med idrett via Otto Treider Idrett.

Octi bistår Otto Treider med markedsrådgivning, utvikling av markedsstrategi, samt gjennomføring av de planlagte markedsaktivitetene. Leveransen inneholder bred annonsering på sosiale medier, kjøp og plassering av programmatiske annonser, annonser via Google Ads og SEO (søkemotoroptimalisering).

Case: Etablere og styrke Otto Treiders profil i søkemotorer for å sikre en veletablert kommunikasjonsplattform med overordnet mål om å fylle VG1 med elever for kommende skoleår.

Tradisjonelt har Otto Treider Private Gymnas benyttet seg av kommunens DM-lister som sin primære kommunikasjonskanal i sin markedsføring av skolen og dens tilbud til kommende elever. Denne kanalen er nå svekket av GDPR, og vi har jobbet sammen med Otto Treider med en strategi for å styrke deres totale kommunikasjon. Otto Treider ønsker å skape en tydelig profil i søkemotorer og være bredt tilstede med digital annonsering for å være et naturlig førstevalg når det letes etter informasjon om muligheter innen videregående skolegang for kommende elever.

Det har vært gjennomført teaserkampanje (bevisstgjøre), to runder med informasjonskampanjer (vurdere og engasjere), åpent hus (konvertere) og påminnelseskampanje (fullførelse) om søknadsfrist. Annonsering har kjørt bredt i sosiale medier, Google Ads og programmatiske annonser med optimaliserte landingssider.

Kampanjeresultatet har vært så vellykket at det til kommende skoleår er oppstart med en hel klasse mer enn noen gang tidligere for VG1 ved skolen.

Antall innsendte søknader er opp med 11 %.

Vi har levert:

lasse.png

Vi har sett en merkbar økning med de tiltakene Octi har gjort for oss på nett. Ressursmessig er det optimalt for oss å sette bort de tingene vi mener andre kan gjøre bedre, så kan vi bruke tiden vår på det vi mener vi er gode på selv. Samarbeidet vårt med Octi har fungert veldig bra – vi føler vi har truffet folkene som kan gjøre tingene vi er opptatte av på en veldig bra og økonomisk fornuftig måte.

– Lasse Blomkvist, Markedssjef Otto Treider

Kontakt oss!