Google Ads; ord og uttrykk

Usikker på ord og uttrykk du møter i Google Ads? Her er en oversikt over ord og uttrykk for deg som ikke er så kjent med Google Ads.

google ads

I denne bloggposten har vi samlet typiske ord og uttrykk du møter når du jobber i Googles annonseringsplattform; Google Ads (tidligere kjent som Google Adwords) -  slik at du som ikke er så kjent med alle markedsføringsbegrepene kan få en større forståelse for hva det snakkes om. Det er ikke uvanlig at du møter på uttrykk som CPC, PPC eller CTR og her guider vi deg enkelt gjennom disse ordene og uttrykkene. Vi håper forklaringene kan komme til nytte!

CTR (click-through-rate)

I de fleste tilfeller med annonsering så er man opptatt av at så mange som mulig som ser en annonse, faktisk skal trykke på den. Det er i den forbindelse "CTR" (click-through-rate) er et viktig begrep, da dette viser til  hvor stor andel (i prosent) av de som har sett annonsen din som trykker på den. 

 

Utvidelser

Utvidelser er valg en har i skapelse av annonser hvor det legges til elementer på primærannonsen for å skape tydeligere synlighet og ta mer oppmerksomhet. Det er utvidede elementer som komplimenterer annonsen. Det finnes flere forskjellige utvidelser - en kan blant annet legge til en utvidelse som gir folk mulighet til å ringe din virksomhet ved å trykke på det elementet i annonsen, eller vise hvilke produkter din virksomhet har i sitt sortimentet. 

 

Landingsside

Landingsside er den siden man ender på når noen klikker på en annonsen din, stedet de "lander". Dette er en side som skal være i tråd til forventningene som brukeren har og det er viktig at denne siden er så relevant som mulig til produktet/tjenesten som man reklamerer for (brukeren klikker seg inn for å finne ut mer informasjon knyttet til det produktet/tjenesten som var annonsert for). Hvis landingssiden ikke er relevant nok vil Google merke dette i form av at de som klikker seg inn på landingssiden går fort ut igjen (lukker siden), samt at Google også kan gjennomsøke siden etter relevant tekst. Dersom Google mener at teksten på landingssiden ikke er god nok/relevant nok vil Google gi en annonsen din en lavere quality score, som igjen kan føre til at hvert klikk blir dyrere for deg som annonsøren. Quality score er et av elementene Google bruker for å systematisere og beregne hvor relevant dine annonser er for brukeren. 

 

CPC (cost-per-click)

CPC er enkelt og greit hva det koster deg i pris for hver gang noen trykker på annonsen din. I Google Ads bruker man CPC budgivning for blant annet å følge med på hvor mye man betaler per klikk og for å sette et maks bud på hvor mye man er villig til å betale per enkelt klikk. Gjennomsnittlig CPC er gjennomsnittet for hvor mye et klikk koster.

 

CPA (cost-per-acquisition)

En annen måte å prise på er ved å sette et mål for hvor mye hver enkelt konvertering (salg, kontaktskjema osv.) er ved å oppgi hvor mye en enkelt konvertering er verdt for deg, og optimalisere ut ifra dette.

 

PPC (pay-per-click)

PPC er en måte å prise hva et klikk er verdt. En kan også velge andre metoder, for eksempel å betale per 1000 klikk, hvilket refereres til som CPM (cost-per-thousand-impressions). 

 

ROAS (Return-on-ad-spend)

En ting man alltid må ha i bakhodet er hvor mye man tjener per annonse. ROAS viser hvor mye bedriften tjener ut ifra annonsene.

Eksempel: Dersom ROAS er 4:1, så betyr det at for hver krone bedriften bruker på annonsering så tjener de 4 kr.

 

Demografi

Å treffe riktig målgruppe når man markedsfører er viktig. Demografi er en beskrivelse av en gruppe av befolkningen og vi deler disse ofte inn i aldersgruppe, kjønn, foreldrestatus og husstandsinntekt. Det har stor verdi å skape en oversikt over for eksempel hvilke(n) aldersgruppe som konverterer oftest fra ens annonser. Når man har disse dataene kan en prioritere disse målgruppene ved å by høyere på disse, fremfor andre grupper som konverterer betraktelig dårligere. 

 

Har du spørsmål angående Google Ads? Ta kontakt med oss for en kaffeprat! 

Fyll ut skjema, så kontakter vi deg