Nybegynnerguide: Ord og uttrykk i markedsføring

Hensikten med denne guiden er å skape en tilgjengelig oversikt over hverdagslige ord og uttrykk man møter i markedsføring. 

Møter du på ord og uttrykk knyttet til digital markedsføring som du ikke føler deg helt trygg på? I denne guiden tar vi for oss noen av de vanligste ordene og uttrykkene en markedsfører bruker som du kan ha god nytte av å kjenne til. Guiden er lagt opp alfabetisk og inneholder 106 ord. 

68755289_352125382359487_4557137593011011584_n (1).jpg   

Hensikten med denne guiden er å gi deg en bedre kjennskap til faguttrykk, og vi håper det kan hjelpe deg å skape en tryggere kommunikasjon mellom deg og markedsføreren(e) du er i dialog med. Mange ord og uttrykk innen digital markedsføring er engelske ord, og i denne guiden har vi tatt for oss både norske og engelske begreper, alle forklart på norsk. 

Vi håper det kommer til nytte! 

A

A/B testing - A/B testing er en metode for å teste to ulike versjoner av for eksempel en annonse eller nettside med mål om å finne ut hvilken av versjonene som gir best resultater. Resultatet måles via statistisk analyse, og det blir målt etter et gitt konverteringsmål.

Ad Recall -Ad Recall er et måleverktøy av effekten på en annonse. Dette gjøres ved å ha en utvalgt gruppe med respondenter som blir utsatt for en annonse, og deretter på et senere tidspunkt blir spurt om de husker annonsen. 

Affiliate Marketing -Affiliatemarkedsføring er en markedsføringsstrategi hvor annonsøren betaler en provisjon på salget som kommer på sine varer, eller registrering av andre målbare og resultatutløsende handlinger, for eksempel leads. Denne typen strategi er en langsiktig investering og må behandles på dette grunnlaget. 

Affiliates -Affiliates er personer eller selskaper som jobber for å selge og markedsføre din merkevare eller produkter i retur mot provisjon. Målet til en affiliate er å levere flest mulig salg/målbare resultater slik at de tjener mest mulig penger på sin eksisterende trafikk eller investeringer. Et eksempel er en blogger som lenker til et klesplagg hos en produsents nettside. 

Alt-tekst - Alt-tekst (også kjent som alternativ bildetekst) er en tekst som beskriver innholdet i et bilde du har publisert på nettsiden din. Hensikten er å forklare hva bildet illustrerer og eventuelt hva det lenker videre til. Alt-tekst av god kvalitet gir en mer brukervennlig nettside, samt tilgjengeliggjør dens innhold for de som ikke kan se bildene dine. 

Ad Copy - Ad copy er tekst-elementene i en klikkbar annonse. Den er vanligvis to og tre linjer lang. 

Ad Network - Et annonseringsnettverk er formidlingen som skjer mellom selskap som skaper kontakt mellom en annonsører til side-aktører som ønsker annonsering i deres kanaler. 

AIDA -AIDA er en markedsføringsmodell hvor bokstavene står for Attention/oppmerksomhet, Interest/Interesse, Desire/Ønske & Action/Handling. AIDA-modellen er altså en firedelt forbrukerteori som beskriver stegene i den påvirkningsprosessen som ligger til grunn for utforming av reklamer, annonser, salgstilbud og annen markedspåvirkning. 

Actual Value - Actual Value, eller nåverdi som det refereres til på norsk, er verdien av av en kunde i dag og den fremtidige verdien av kunden forutsatt at forbindelsen dere (bedrift og kunde) har fortsetter videre som nåværende status.

Annonse -Annonse er et betalt budskap i form av melding i et medium. 

Annonsør - Annonsør er den som betaler for annonsen, enten virksomhet eller person. 

Advertising Media | Reklamemedier - Advertising Media, eller reklamemedier som vi refererer til på norsk, er alle former for ikke-personlig kommunikasjon som brukes til å sende et budskap til mottakeren. 

Advertising Message | Reklamebudskap - Advertising Media, eller reklamebudskapet som vi referer til på norsk, er den visuelle informasjonen vi skal kommunisere til, og overbevise med, til målgruppen angående et produkt, en idè eller en virksomhet. Dette er selve kjernen av reklamen. 

Advertising Objective | Målet med reklamen/annonseringen - Målene brukes til å skape kommunikasjonen, definere hvem innholdet er ment for å måle resultatet. Det finnes en rekke ulike mål en kampanje eller reklame kan ha, blant annet å selge, skape etterspørsel, engasjere kunder (skape lojalitet), skape engasjement blant influencere, overtale en gruppe om et tema eller problem, informere eller skape merkebevissthet. 

Advertising Strategy - Advertising strategy eller reklamestrategi er handlingsplanen for hvordan man skal selge et produkt eller tjeneste til målgruppen. Det finnes nesten like mange strategier, som det er produkter å annonsere for.

Affekt - Affekt er et overordnet begrep som dekker emosjoner, stemning og følelsesmessige holdninger til noe. 

Average Total Cost - Average total cost er summen av produksjonskostnader delt på antall produserte enheter, altså gjennomsnittlig kostnad eller enhetskostnad. 

ABC-analyse - ABC-analyse er en metode som brukes for å klassifisere kundene dine på etter verdi, hvorav A-kunder er de mest attraktive og C-kunder er de som er minst attraktive. 

B

B2C - Business 2 consumerB2C er et begrep som brukes for å forklare at en virksomhet selger sine varer eller tjenester og markedsfører seg mot forbrukere, kunder av produktene. 

B2B - Business 2 businessB2B er et begrep som brukes for å forklare at en virksomhet selger sine varer eller tjenester og markedsfører seg mot andre virksomheter som målgruppe.

Bedriftsblogg - en bedriftsblogg er en blogg fra en bedrift som fokuserer på temas relatert til produkter og tjenester som bedriften tilbyr. 

Bounce Rate -Bounce Rate (også kalt fluktfrekvens) er begrepet som brukes for å forklare antall som besøker en nettside, for å deretter forlate siden uten å klikke rundt på øvrige sider. 

Brand Awareness - Brand Awareness, også kjent som merkekjennskap - referer til i hvilken grad kundene er i stand til å huske eller anerkjenne en merkevare. 

Branding - Prosessen med å skape og utvikle, styrke og beskytte merkene knyttet til et eller flere av produkt. 

Brukergrensesnitt - betegnelse på kontaktflaten mellom en bruker og en datamaskins operativsystem og programmer, og er med på å avgjøre hvordan brukeren styrer programmene. 

Buyers Journey - Buyers Journey eller kjøpsprosessen, er den prosessen en potensiell kjøper går igjennom når de bestemmer seg for hvilket produkt de skal kjøpe. 

Banner Ad - Banner Ad eller bannerannonse er en form for digital reklame levert av en annonseserver på en nettside. Den er ment å trekke trafikk til et nettsted ved å koble annonsen til annonsørens nettside. 

Benchmark - Benchmark (gullstandarden) er et referansepunkt som er relevant opp mot det en faktisk vil måle. 

Business Manager -Business Manager er Facebook sin plattform for styring sider, annonsering og menneskene som opererer på plattformen. Du får enkelt adgang til å kjøre og spore annonser, administrere siden(e) og annonsekontoen(e) du har, samt Business Manager er en plattform som gir deg anledning til å legge til byråer eller markedsføringspartnere som du jobber tett med for å administrere bedriften din. 

C

C++ - C++ er et høynivå programmeringsspråk og en utvidelse av språket C. C++ er et multiparadigme språk som gir støtte for funksjonell programmering, objektorientert programmering (OOP), dataabstraksjon og generisk programmering.  

Content marketing - Se innholdsmarkedsføring.

Customer Aquisition Cost - Customer Aquisition Cost eller kundens anskaffelseskost er kostnadene knyttet til å overbevise en kunde om å kjøpe et produkt eller en tjeneste. 

CTA (Call to Action) - CTA, eller handlingsoppfordring, er et klikkbart element, en lenke, knapp, tekst eller bilde som oppfordrer brukeren til å utføre en handling. 

Chatbot - En chatbot er en programvare man kan snakke med i et chat-grensesnitt, enten skriftlig eller muntlig.

Community Manager -Community Manager har ansvaret for å bygge, vokse og forvalte publikummet rundt en merkevare. Han produserer innhold, sjekker omtaler og skaper aktiviteter for merkevarens publikum. 

CSS - CSS (Cascadin style sheets) er et språk som definerer utseende på filer skrevet i HTML eller XML. 

Click Through Rate (CTR) - Click Through Rate eller klikkfrekvens er et forholdstall oppgitt i prosent, som sier noe om hvor mange som har sett annonsen din som faktisk har klikket på den. Klikkfrekvens beregnes ved å ta antall klikk delt på antall visninger. 

Customer Lifetime Value - Customer Lifetime Value, eller verdi på kundens levetid sier noe om hvor verdifull en kunde er i relasjon til en bedrift. Altså hvor verdifull en kunde er for en bedrift. 

D

Dark Social Traffic – Dark Social Traffic refererer til deling av innhold på sosiale medier som skjer utenfor hva som kan måles av f.eks Google Analytics, og skjer i hovedsak når noen sender en link via chat eller epost. 

Direktesalg – Direktesalg er salg av varer og/eller tjenester uten fast utsalgssted utført av selvstendige distributører (selgere). 

Display annonse – Se banner ad. 

Demografisk segmentering - Demografisk segmentering er en metode brukt for å dele opp markedet ut ifra demografiske kriterier. 

Demografi -Demografi er gruppering som består av kjønn, alder, familieforhold, inntekt og forbruksmønster, utdannelse og yrke.

E

E-handel – E-handel er en forkortelse for elektronisk handel eller netthandel og er handel av produkter og/eller tjenester på internett. 

 

E-post – E-post er en forkortelse for elektronisk post, også kalt mail og er en elektronisk posttjeneste hvor man kan sende meldinger og dokumenter/vedlegg fra en datamaskin eller mobil til en annen via et datanettverk. 

 

E-postmarkedsføring – E-postmarkedsføring er markedsføring via e-post hvor bedrifter sender ut relevant innhold til personer som har gitt samtykke til det.

Effektmåling - Effektmåling er den målingen som gjøres av kommunikasjons effekten av en kampanje. Dette måles for å se om målsetningen ble oppnådd. 

F

Facebook Business Manager – Facebook Business Manager er Facebooks annonseringsplattform, den hjelper bedrifter med å integrere markedsføring på tvers av bedriften og med eksterne partnere. Plattformen er gratis, og gir muligheter for å kjøre og spore annonser, administrere ressurser som Facebooksider og annonsekontoer – man kan også legge til byråer eller markedsføringspartnere som kan bistå med administreringen. 

Facebook Pixel – Facebook Pixel er et analyseverktøy som består av en kode som man legger til på nettsiden sin. Pixelen aktiveres hver gang noen er innom nettsiden, og gir deg mulighet til å treffe disse med annonsering på Facebook i framtiden i tillegg til å se hva de gjør på siden når det kommer tilbake. 

Facebook SDK – Facebook SDK gjør det mulig for mobilapp utviklere å integrere Facebook inn i en mobil app. SDK står for software development kit, og muliggjør integrering av Facebook på en sømløs måte. 

G

GDPR - GDPR står for General Data Protection Regulation og er en personvernformodning som skal styrke personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. Målet med reguleringen er å gi enkeltpersoner større makt og innvirkning på sine personopplysninger og data – og gjøre bedrifter mer transparente i hvordan de lagrer og bruker denne informasjonen. 

Google Ads - Google Ads (tidligere kjent som AdWords) er Google sitt annonsesystem, hvor du byr på annonseplasser knyttet til søkeord. 

Google Analytics - Analytics er Googles analyseverktøy som lar deg måle effekten av annonseringen din og gir deg detaljert statistikk om besøkende på nettsiden din. 

Google Search Console – Google Search Console er en webtjeneste som består av en rekke verktøy og rapporter som bistår med å måle et nettsted søketrafikk og ytelse. Her kan man også få optimaliseringstips slik at nettstedet kommer bedre ut i Google søket.  

Google Tag Manager – Google Tag manager er et taghåndteringssystem fra Google som gjør det lettere å integrere og administrere JavaScript og HTML-koder som brukes til sporing og analyse på nettsteder. 

H

Hotjar tracking pixel – Hotjar er en tjeneste som tilbyr verktøy for å observasjon og måling av brukeratferd på en nettside, dette gjennom heatmaps, trakt- og skjemaanalyser og clickmaps. 

 

HTML – HTML er en forkortelse for HyperText Markup Language og er et markeringsspråk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som vises i en nettleser. 

 

Hubspot – Hubspot er en programvare for utviklere og markedsførere med tanke på inbound marketing og salg. Hubspot tilbyr en rekke verktøy for å gjøre markedsføring på sosiale medier, innholdsstyring, webanalyse og optimalisering av søkemotorer lettere. 

I

InDesign – Adobe InDesign er et verktøy fra Adobe Systems for sidedesign og layout for DTP og digital publisering.  

 

Innholdsmarkedsføring – Innholdsmarkedsføring eller content marketing handler om å produsere og spre innhold som er av interesse for personer som bedriften definerer som potensielle kunder. 

Influencer - Influencer, eller påvirker er en person som har en påvirkningskraft på en beslutning hos sine følgere. En influencer påvirker kjøpsprosessen hos sine følgere ved hjelp av sin kunnskap, autoritet eller forhold til følgerne. 

J

Java – Java er et programmeringsspråk. Java blir i motsetning til f.eks C++ levert med et stort bibliotek av klasser og metoder for bygging av grafiske grensesnitt og for kommunikasjon over nettet.

K

KPI (Key Performance Indicator) – KPI er en måleenhet for suksess for en bedrifts eller kampanjes resultater, altså en måleenhet som indikerer på hvor godt en kampanje fungerer opp mot kampanjens mål og strategi.  

Kampanjeplan - Kampanjeplan er en plan som inneholder alle markedsaktiviteter som er planlagt for en viss periode. 

Kjøpstrakt (tofu, mofu, bofu) – Kjøpstrakt er et bilde på hvor en person befinner seg i kjøpsprosessen – fra introduksjon til konvertering. Tofu vil si Top of funnel og indikerer at kjøperen befinner seg i toppen av kjøpstrakten og er i søken etter alternativer og informasjon til å identifisere årsaken til et problem. Mofu er middle of funnel og her har kunden definert hva problemet eller behovet er og trenger bistand til å løse dette. Bofu er bottom of funnel og her har kjøperen bestemt seg for hvilken tjeneste/produkt de skal gå for, men trenger å bli overbevist om hvilken leverandør som er den beste. 

Kjøpssenter - De menneskene i en bedrift som har ansvar for innkjøp av varer og tjenester. 

Keywords – Keywords eller søkeord er ord eller fraser som tastes inn i søkemotorer for å finne det som søkes etter. 

Key Account Manager - En Key Account Manager er en person i en bedrift som har ansvar for salg og relasjonsbygging til bestemte kunder, hvor å ivareta kundens behov skal sikre en god relasjon til din virksomhet. Kontaktleddet mellom kunden og bedriften. 

L

Landingsside – Landingsside er den første siden en besøkende kommer til når de besøker nettstedet ditt.

Lead - Et lead er en person eller en bedrift om har vist interesse for en eller flere av dine produkter og/eller tjenester igjennom f.eks et kontaktskjema. 

Lifetime Value – Se Customer Lifetime Value. 

M

Merkevarebygging - Merkevarebygging er den prosessen du gjennomgår for å skape, beskytte og styrke merkevaren til et eller flere produkt(er). 

Merkevarestrategi -Merkevarestrategi er de retningslinjene som virksomheten velger å bygge sin merkevare på. 

Markedsplanleggingsprosess – Markedsplanleggingsprosess er prosessen hvor man setter målsetninger, strategi og retningslinjer for en bedrifts operative markedsplaner for å oppnå fastsatte målsetninger. 

Metabeskrivelse – Metabeskrivelse er en kort oppsummering av hva en nettside inneholder på en til to setninger.

Markedsplan - En oversikt over strategiske tiltak, både på kort og lang sikt, når det kommer til markedsføringen i en bedrift. 

Micro-Influencer - En påvirker (influencer), kun med en mindre følgerskare. For å konkretisere et eksempel, kan det være personer med 1.000-5.000 følgere på en gitt plattform. Kan bli benyttet for å oppnå en mer genuin tilnærming til produktet eller tjenesten. 

Merkeverdi - En rekke aktiviteter som påfører produktet eller tjenesten finansiell, symbolsk eller praktisk nytteverdi. Merkeverdi skapes som et resultat av bedriftenes investeringer i merkevarebygging. Det er å sette en pris på attributtene til produktet eller tjenesten. 

N

Nåverdi - Se Actual Value.

O

Objectives (Målsetning) - Objektives er oppnåelige mål som er satt opp for en planperiode. 

P

PPC – PPC star for Pay Per Click og er en betalingsmodell for annonsering. Pay Per Click står for betalt per klikk og betyr at man ikke betaler noe for å vise annonsene, men kun betaler når noen faktisk klikker på en annonse. 

 

Programmatiske annonser – se Banner Ad.

 

Programmatisk annonsering – Programmatisk annonsering er automatisert kjøp og salg av bannerannonser via auksjon. Mediehusene legger ut annonseplasser for salg, og som annonsør kan man legge inn et bud på denne plasseringen.  

 

Pixel – Pixel er en forkortning av det engelske uttrykket picture element og er en av de mange små elementene som til sammen utgjør et digitalt bilde.

R

Real-time bidding (RTB) – Real-time bidding eller budgivning i sanntid omhandler kjøp og salg av programmatiske annonser som er kjøpt og solgt per visning via en programmatisk, øyeblikkelig auksjon. Med dette menes at en annonseplassering blir kjøpt om det aktuelle budet er høyt nok, og vinnerens annonse vises øyeblikkelig på det aktuelle nettstedet.

Responsivt webdesign - En responsiv nettside er en nettside som kan vises på alle skjermstørrelser, hvor alle elemetene automatisk vil strekkes, krympes eller flyttes for å passe på den tilgjengelige skjermplassen. 

Return on investment (ROI) – Return on investment er et ytelsesmål brukt for å evaluere effektiviteten til en investering/kampanje eller for å sammenligne effekten av ulike investeringer/kampanjer. ROI prøver altså å direkte måle avkastningen på en bestemt investering, i forhold til investeringens kostnader. Man beregner ROI på følgende måte = (Nåværende verdi av investering – investeringskostnad) / Investeringskostnad.

Reklamebudsjett - Reklamebudsjett er summen penger som er vedtatt at skal brukes til reklame i en bestemt tidsperiode for å oppnå de målene som er satt for reklame og markedsføring. 

Retargeting – Retargeting er en annonseringsmetode hvor man målretter annonsering mot personer som tidligere har besøkt en bestemt nettside. 

Return on Advertising Spend (ROAS) – Return on Advertising spend er et ytelsesmål som måler effektiviteten på en digital reklamekampanje. ROAS hjelper nettbutikker og andre bedrifter på internett med å evaluere hvilke annonseringsmetoder som fungerer og hvordan de kan forbedre framtidig annonseringsinnsats.

Referral-traffic – Referral trafikk eller henvisende trafikk er all nettsidetrafikk som sender trafikk til et bestemt nettsted via en link. 

Reklamemedier - Reklamemedier er alle former for ikke-personlig kommunikasjon som er brukt til å sende en melding til mottaker. 

Reklamebudskap - Reklamebudskapet er den visuelle informasjonen du skal overbevise og informere målgruppen din om vedrørende et produkt, en virksomhet eller en idè. 

S

Search engine optimization (SEO) - Se søkemotoroptimalisering. 

SWOT-analyse / SSMT-analyse - SWOT/SSMT står for strengths, weaknesses, opportunities & threats / styrker, svakheter, muligheter & trusler - Analysen brukes for å skape en analyse av interne og eksterne faktorer. 

Søkeordsanalyse - Prosessen for å kvalitetssikre at søkeordet du benytter deg av er av kvalitet. En analyse bør se på antall klikk, visninger og konverteringer knyttet til det aktuelle søkeordet for å vurdere verdien av hvert søkeord. 

Søkemotoroptimalisering (SEO) - Søkemotoroptimalisering handler om å treffe og tiltrekke potensielle kunder som er på utkikk etter din tjeneste eller ditt produkt inn på ditt nettsted. Dette gjøres ved å optimalisere for spesifikk søkeord på nettstedet ditt, med mål om å øke kvaliteten og kvantiteten på den organiske trafikken inn til nettsiden din. 

U

Unique selling point - Unique selling point forkortes USP og oversettes til norsk som det unike salgspunktet og indikerer en faktor for hvorfor et produkt/tjeneste differensierer seg fra konkurrentene som f.eks lavest pris, høyere kvalitet. Kort fortalt er USP for hva din bedrift har, som konkurrentene ikke har

User Experience (UX) - User Experience eller brukeropplevelse på norsk er et begrep som refererer til totalopplevelsen en bruker har ved anvendelse av et produkt, tjeneste eller et system. 

V

Viral Marketing - Viral Marketing eller viralmarkedsføring er en form for markedsføring som legger vekt på pre-eksisterende sosiale nettverk. Markedsføring som skjer ansikt-til-ansikt, via SMS, videoer på internett eller andre medier. 

W

Word of Mouth (WOM)  - Organisk markedsføring på folkemunn, også kalt vareprat. Kommunikasjon som foregår mellom personer hvor produkter og tjenester nevnes. 

Word of Mouth Marketing (WOMM) - Når en bedrift instinktivt streber mot at deres produkt eller tjeneste kun skal bli omtalt gjennom vareprat. Bedriften vil da ikke legge ressurser i "ordinær" markedsføring. Tesla er kjent for å gjøre dette, da man aldri vil se en reklame for Tesla. 

WordPress - WordPress er et publiseringssystem for nettsider.

Workflow - Workflow eller arbeidsflyt består av et oppsatt og repeterbart aktivitetsmønster som muliggjør systematisk organisering av ressurser til en arbeidsprosess hvor man transformerer materialer, leverer tjenester eller informasjon. 

#

80/20 - 80/20-regelen står for at 80% av omsetningen kommer fra 20% av kundene. Også kalt Paretos lov.

4 P -  Står for product, place, price og promotion, og er definert som en markedsføringsmiks som er grunnleggende modell for alle virksomheter.

Fyll ut skjema, så kontakter vi deg