Coop Nordland

Lojalitetsjegerne - Unik og nær kommunikasjon som fremmer lojalitet

Coop Nordland driver 87 butikker tilknyttet Coop sine kjedekonsepter innenfor dagligvarer, bygg og annen faghandel. I tillegg eier og forvalter de en betydelig eiendomsmasse på over 200 000 m2.

Eiendomsmassen består blant annet av City Nord, Fauske Handelspark, Havnesenteret, Øksnes Handelspark og Tverlandsenteret, som også er en del av kundeporteføljen vår. 

Coop Nordland påvirker hverdagen til mange mennesker, og deres viktigste strategi er å skape verdier og dele disse med mange eiere. Lojalitetsjegerne er et konsept utviklet for og sammen med Coop Nordland i regi av Octi. Prosjektet går ut på å styrke stemmen, identiteten og lojaliteten til nærbutikkene i Nordland og merkevaren. Til sammen er det 120 butikker som skal presentere Coops unike flokk og modell –lojalitetsjegerne. Disse skal jobbe mot felles målsettinger, men på hver deres unike måte. Tanken bak konseptet er at 120 kommunikatorer skal være sterkere enn 1.

Kunde: Coop Nordland

Bransje: Matkjede

Vår leveranse: 

  • Digital Markedsføring
  • Prosjektledelse
  • Strategi og rådgivning
  • Tett oppfølging og support
  • Kurs

Kontakt oss

Problemstilling / utfordring

Coop Nordland kom til oss med et ønske og mål om å få flere medeiere med Coop App, og øke bruken av denne. Tall viser at kun 50% av dagens medeiere bruker appen aktivt – I tillegg til å øke lojaliteten blant kundene, har de også et ønske om å styrke de ansattes kommunikasjonskultur og deres forhold med Coop internt. 

En lojal medeier og ansatt er mye verdt i kroner og øre, men også som ambassadør for nærbutikkene. Den lojale har et forhold til merkevaren på et dypere plan fordi lojalitet oppstår i følelsesregisteret og er dermed noe som fortjenes over tid. Dette forholdet ønsker vi å vekke, aktivere, pleie og/eller beholde igjennom god kommunikasjon – Og da igjennom lojalitetsjegernes unike stemme.

Målsetting

  • Øke omsetning pr butikk 
  • Øke medlemslojalitet (Coop App) 
  • Øke fottrafikk i de lokale nærbutikkene 
  • Øke omdømme 

Produksjon/løsning

Prosjektet startet med onboarding av alle butikkene. Her ble det gjennomført digitale kurs i SOME med fokus på teknikk, kommunikasjon og gjennomføring. Kurset gav opplæring i Facebook Business Suite, Community Management og retningslinjer. For å samle all informasjonen og skape en felles plattform ble det opprettet en egen Facebook gruppe. Denne består hovedsakelig av kunnskapsdeling, internkonkurranser og ressurser. Medlemmene får også tilgang til en egen e-postadresse for support. 

Coop Nordland collage

Hva vi leverer til Coop Nordland på generell basis

Konseptet krever daglig oppfølging, og hver uke har lojalitetsjegerne mulighet til å få sitt innlegg sponset. Til sammen er det opptil 30 unike innlegg i måneden som kommer gjennom «nåløyet». Disse annonseres lokalt i butikkens definerte nedslagsfelt og skal bidra til nær og unik kommunikasjon i deres område. 

Coop Nordland har også en rekke større og mer omfattende prosjekter. Her bistår vi med digital markedsføring på diverse plattformer, hvor mesteparten av budsjettet blir distribuert via Facebook og Instagram, samt programmatisk. Vi har også testet ulike budskap på Snapchat og TikTok som har gitt gode resultater. De fleste oppdragene er løpende, men samarbeidet krever også at vi er tilgjengelige og proaktive ovenfor kunden dersom de trenger bistand; dette gjelder både større kampanjer på kjedenivå, eller spesifikke bestillinger fra små butikker.

Resultater

Fremmet innleggRekkeviddeEksponeringer
68121.920720.690

Resultatet av første store kampanje 2022:

Øke bruk av Coop App – Coop App Challenge

❤️ I desember fikk vi 732 nye medeiere 

🤩 2.564 medeiere tok steget og lastet ned Coop app! 

💪 1.345 nye medeiere testet ut appen i butikk 

🐋 715 flere utførte et kjøp med Coopay! 

Coop Nordland Cecilie

Sammen med Octi har vi utviklet et konsept som skal sikre bærekraft og samhold i Coop Nordland. Konseptet går ut på å la den lokale stemmen få ekstra styrke og kraft, samt å bygge god kommunikasjonskultur blant de ansatte. Octi har bistått med sin ekspertise og drifter det daglige arbeidet. Vi er svært fornøyde med kommunikasjonsbistanden som Octi gir.

Cicilie, Markedssjef Coop Nordland