E-wheels

- Med total omsetningsvekst på 589% og 20x ROAS!

E-Wheels er en av Nordens største forhandlere av små elektriske kjøretøy, som elsparkesykler og elsykler. Les hvordan E-Wheels og Octi sammen skapte historisk vekst fra 2019 til 2020 - med videre vekst inn i 2021.

Kunde: E-Wheels 

Bransje: Sport og fritid 

Vår leveranse: 

  • Facebookannonsering
  • Google Ads
  • programmatisk annonsering
  • Strategi og rådgivning

Kontakt oss

Problemstilling

I arbeidet med å opprettholde en markedsledende posisjon i et konkurransepreget marked med blant annet mye utleie i storbyene, ønsket E-Wheels å få bistand fra oss til å velge de riktige kanalene å annonsere i. Målet deres var å opprettholde en ROAS på 10x, altså få igjen 10 kroner for hver brukte annonsekrone. De ønsket derfor bistand fra oss til å velge de kanalene med best forutsetninger for å få til dette. 

Produksjon

Vi kartla  E-Wheels’ kanaler slik at vi hadde et bedre bilde av deres utfordringer og muligheter basert på tidligere resultater og strategi. Deretter valgte vi å ha et overordnet fokus på søkemotorannonsering i Google, der vi så flest tilfeller for å opprettholde en ROAS over 10x. Blant annet så vi at kontoen bestod av mange generelle kampanjer, produkter som ikke var på lager og søkeord som ikke var relevante nok. Basert på denne innsikten så vi derfor muligheter til å målrette kampanjene slik at de samsvarte mer med etterspørselen og økt relevans for potensielle kunder. 

Ved hjelp av tekstannonser, DSA (Dynamic Search Ads), display- og shoppingannonser så vi at vi kunne treffe målgruppen i de viktigste delene av kundereisen. Samtidig så vi at det var viktig å kontinuerlig optimalisere og gjøre endringer ut fra trender. 

Ved å utelukke produkter, søkeord og søketermer som hadde en ROAS på mindre enn 10x fra hovedkampanjen, kunne vi konsentrere oss om en vekst på de produktene som bidrar til en ROAS over 10x. 

Parallelt produserte vi også programmatiske annonser og Facebook-annonser, som bidro til en optimal kanalmiks. Slik kunne vi også samle inn et større datagrunnlag. 

Resultater

Systematisk arbeid med Google Ads har vist seg å være avgjørende for E-Wheels under pandemien der høy tilgjengelighet av produktene i form av utleie har preget storbyene. Tross denne situasjonen har vi i Octi klart å skape god verdi og avkastning for E-Wheels. Dette var resultatene vi bidro til: 

589% omsetningsøkning

96% økning i konverteringsrate

62% nedgang i kostnad per konvertering

20 x ROAS

671% økning i driftsresultat