Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Nybygg

- Analyse og definering av målgrupper førte til flere potensielle boligkjøpere 

Analyse og definering av målgrupper førte til flere potensielle boligkjøpere.

EiendomsMegler 1 er en av Norges største eiendomsmegler-kjeder med over 160 kontorer rundt om i Norge. De siste 8 årene har vi i Octi bistått EiendomsMegler 1 Midt-Norge og BN Bolig med markedsføringen av nybyggprosjekt. Hovedsakelig har dette bestått av programmatisk annonsering og annonsering på sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat.

Kunde: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Nybygg

Bransje: Eiendomsmegler

Vår leveranse:

 • Digital markedsføring
 • Strategi og rådgivning
 • Nettside og utvikling
 • Design
 • Automatisering

Kontakt oss

Problemstilling

Den største utfordringen med annonsering av nybygg, er at man i utgangspunktet ikke har en tydelig, pre-definert målgruppe. Kjøperen må som regel vente ganske lenge før den får flyttet inn i boligen, noe som gjør at målgruppen med potensielle handlingsklare boligkjøpere ikke blir like relevant som til resten av boligmarkedet.

Produksjon

Som et resultat av mangelen på gode målgrupper har vi måttet se oss om etter andre måter å målrette annonsene på for å treffe mulige kjøpere. Gjennom testing og analyser av ulike kampanjer og målrettingsvarianter har vi konkludert med at en kombinasjon av demografi, geografisk plassering, atferd og livsstil tilpasset etter boligtypen som selges har gitt de beste resultatene. En slik målretting kombinert med innsamling av besøkende på tvers av de ulike nybyggprosjektenes nettsider, med kategorisering etter boligens utforming, pris, beliggenhet etc. har gjort at vi også kan målrette annonseringen for andre nybyggprosjekter mot flere relevante målgrupper. 

målgruppe

Resultat

Datainnsamlingen har hjulpet oss å definere en ellers vag og uhåndgripelig målgruppe bestående av brukere som er interessert i bolig på sikt. Fremgangsmåten har bidratt til at EiendomsMegler 1 får flere interessenter og derav flere potensielle kjøpere på sine nybyggprosjekter.

Vi har over tid lært at følgende grupper har høy verdi:

 • Andregangsbesøkende på et prosjekts nettside
 • Besøkende på boligvelgerne inne på hver enkelt nettside
 • Alle som har lastet ned prospekt, prisliste, eller budskjema
 • Meldte interessenter for hvert prosjekt
 • Alle som har kontaktet megleren via telefon eller e-post
 • Disse listene blir brukt på tvers av liknende prosjekter med samme utbygger. Dette har åpnet for at vi kan benytte annonser med mer handlingspregende budskap for liste 3, 4 og 5, men man kan også spisse budskapet for brukere i liste 1 og 2.

kjersti-garberg.jpeg

Octi har over mange år bistått oss i EiendomsMegler 1 Midt-Norge med annonsering av nybolig. Som landets største aktør innen nybolig har vi til en hver tid en stor portefølje ute for salg, med tilhørende annonsemateriell. Octi bistår oss med digital annonsering – oppsett, målretting og optimalisering av kampanjer. I tillegg til rådgivning og rapportering. Vi verdsetter vårt lange og nære samarbeid, og kan trygt anbefale Octi til andre aktører.

- Kjersti Garberg,
Markedssjef Nybygg EM1