Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Respons

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge (EM1) er Midt-Norges ledende meglerforetak, med kontorer fra Søre Sunnmøre i vest, til Rørvik i Nord.

Meglerne har erfaring og lokalkunnskap som skal sikre at deres kunder blir fornøyde med bolighandelen, noe som også innebærer å forholde seg til deres økonomiske grenser. Prisbevisste forbrukere ønsker boligen sin solgt raskest og billigst mulig til høyest mulig pris - Dette gjør megleryrket svært krevende.  

Kunde: Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Bransje: Eiendomsmegler

Vår leveranse:

  • Design
  • Nettside og utvikling
  • Digital markedsføring
  • Strategi og rådgivning
  • Automatisering

Kontakt oss

Problemstilling / Utfordring

Årlig selges det rundt 12.000 privatboliger i Midt-Norge. Det høye volumet kombinert med stiv konkurranse gjør at meglere trenger raskere og bedre måter å nå ut til aktuelle kjøpere. Den gjennomsnittlige omsetningstiden per bolig i regionen er rundt 70 dager, så det ligger til enhver tid en rekke objekter innenfor samme boligsegment ute for salg. Meglerfirmaene kniver derfor om de samme kjøperne. Dette betyr at høy synlighet vil være en avgjørende faktor for å kunne skille seg ut i mengden. For å sikre at meglerfirmaet er konkurransedyktig, tilbys det ulike markedspakker til håpefulle boligselgere som skal sikre nettopp dette. Den typiske selgeren er dog svært kostnadsbevisst og ofte ute av stand til å kunne vurdere kvalitative forskjeller mellom markedspakkene som meglerne tilbyr.  

Dersom et meglerfirma ønsker å øke størrelsen på pakkene vil de fort kunne risikere å prise seg ut av konkurransen og miste oppdraget. De ender dermed opp i en situasjon hvor de nærmest har samme budsjett per bolig. Etter oppføring i ulike boligsalgsregister er gjenstående budsjettet ofte så lite at digitale kampanjer som settes opp manuelt ikke lengre er realistisk. EM1 står i tillegg for rundt 5.000 av salgene i regionen i løpet av et år, så manuelle aktiviteter vil også medføre store utfordringer kapasitetsmessig.

Boligens salgsfaser

  1. Kommer for salg
  2. Objektannonsering
  3. Visning
  4. Budrunde
  5. Solgt

For å kunne konkurrere mot andre meglerforetak ønsker EM1 å tilpasse annonsene sine iht. boligsalgets 5 faser, samtidig som de skreddersyr målretting for hver bolig. Med unik annonsering i flere kanaler for hver fase, ender EM1 fort opp med 40.000+ kampanjer i året. Antallet kampanjer krever ikke bare kvalitetssikring av at merkevaren deres ivaretas, men også et tidseffektivt system som muliggjør skreddersydd masseproduksjon og annonsering. Nøkkelen til suksess vil derfor være å bruke de midlene man har til rådighet så effektivt som mulig.

Det gjenstående spørsmålet blir derfor; hvordan skal man ha rådighet og kapasitet til dette? 

Respons

Produksjon / Løsning

Hovedmål – Utvikle automatiserte annonseringssystem 

Systemet skal muliggjøre annonsering som ellers ikke ville vært gjennomførbart mtp. Kostnad og kapasitet. Budsjettene per bolig totalt er såpass små at manuelle oppsett med individuelle underbudsjetter, annonser og målretting ikke er realistisk. Systemene skal muliggjøre all sporing av aktiviteter, samtidig innhente data som kan brukes i markedsføringen på tvers av ulike boliger.  

Sekundærmål – Sikre optimalisert plassering, målretting & annonseinnhold 

Systemene skal også fungere som kvalitetssikring av alle aktiviteter fra EM1 og muliggjøre skreddersøm av annonser. Det er også avgjørende å kunne legge til nye og kommende annonseringsplattformer som skulle bli aktuelle i fremtiden.

Basert på EM1s utfordringer og mål ble løsningen Respons, et automatisert annonseringssystem. I Respons kan meglerne selv bestille digital annonsering, enkelt og kostnadseffektivt. Ved bestilling skapes lokaltilpasset annonser automatisk for samtlige kanaler med passende bilder og tekst. Respons tar også høyde for ønsket målgruppe, basert på data fra blant annet Finn og maskinlæring. Formater som har prestert best historisk sett prioriteres og får gode plasseringer på utvalgte Premium plattformer. EM1s interne data viser at folk flest kjøper bolig i samme område som de allerede er bosatt. Annonsering sentreres derfor i boligens nærområde via postnummer. Systemet benytter avansert AI for optimalisering av kampanjene. Data knyttet til beliggenhet, pris på ulike boliger lagres slik at lignende boliger i samme område kan benyttes i annonsering.

Resultater

Systemet har vært i bruk hos EM1 siden januar 2020. i 2022 ble hele 2072 boliger annonsert via Respons. Ved bestilling settes det automatisk opp annonser programmatisk, på Facebook iht. boligens fem salgsfaser. EM1s interne data viser at det i snitt er 6 ekstra interesser per bolig ved bruk av systemet.  

Flere lokale meglerkontor har helintegrert bruken av Respons, slik at annonsering via systemet ligger som en fast og automatisk del av deres markedspakker.  

Interne undersøkelser hos EM1 viser at meglerne er svært fornøyde med Respons – bla. rapporterer 75% at de mener Respons i stor grad er tidsbesparende sammenlignet med tidligere system.

Tilbakemeldinger fra meglere

«Det er enkelt å bestille, enkelt å forstå, enkelt å bruke» 

«Kommer for salg-annonseringen gir flere interessenter å jobbe med» 

«Respons er et lite Kinder-egg ... Får god synlighet, spredning og markedsføring for alle parter. Respons krever heller ikke mye manuelt arbeid»

Målet

Octi og EM1s mål er å være i spissen for bruk av nye teknologiske løsninger innenfor eiendomsmarkedet. Respons markerer starten på et skifte i måten bransjen jobber med digital markedsføring på. Et system som dette er dog kun verdifullt hvis det er dagsferskt, og videreutvikling av systemet står høyt på agendaen for tiden som kommer. Først på trappene er integrasjon mot API-løsningene til Snapchat og Pinterest. Førstnevnte er allerede klar til bruk.

EM1 har med Respons sikret seg et system hvor alle deres boliger har mulighet for skreddersydd annonsering iht. salgsfasene med stor presisjon i målgruppe og geografisk målretting. Sannsynligheten er stor for at løsninger som dette vil være toneangivende for markedsførere i årene som kommer – også i bransjer langt utenfor eiendom.