Idehus

- Hvordan endret strategi bidro til maksimering av antall katalogbestillinger

Maksimere antall katalogbestillinger

Idéhus er en norsk huskjede som består av et kjedekontor samt over 70 selvstendige og lokale forhandlere rundt om i Norge. Idéhus har siden starten av 1976 bygd flere tusen hus, hytter og garasjer over hele landet. Vi har siden 2010 bistått med alt av strategi og markedsføring for hele kjeden.

Vi i Octi bistår Idéhus-kjeden med rådgivning og markedsstrategi, samt utvikling av markedsplaner. I tillegg står vi for all gjennomføring av deres markedsføring på kjedenivå. Leveransen inneholder produksjon av nettside, både til kjedekontoret og til forhandlere, produksjon av alt markedsføringsmateriell, søkemotorannonsering, annonsering i sosiale medier, programmatisk annonsering, samt reklame på TV og radio.

Kunde: Idéhus

Bransje: Husleverandør

Vår leveranse: 

  • Digital Markedsføring
  • Strategi og rådgivning
  • Nettside og utvikling
  • Design

Kontakt oss

idehus nettside

Problemstilling

Fram til 2019 hadde Idéhus en markedsstrategi bestående av en miks av tradisjonelle og digitale medier hvor sammensetningen av aktiviteter i kanalene kontinuerlig har vært i endring for å optimalisere effekten. Tradisjonelle medier som TV ble brukt for merkevarebygging og digitale flater i størst grad til å frembringe konverteringer i form av katalogbestillinger. Fram til da hadde denne strategien fungert bra og gitt gode resultater, men i løpet av 2018 så vi tendensen til en nedgang i effekt.

Produksjon

Etter en gjennomgang av alle aktivitetene som hadde kjørt de siste årene endte vi opp med en heldigital strategi for 2019.  En strategi hvor vi tok i bruk flere flater, flere ulike formater og budskap digitalt. Målsetningene og budsjett ble holdt uforandret fra 2018. 

Den nye heldigitale markedsstrategien har i 2019 gitt meget gode resultater. Vi har benyttet videoformater for merkevarebygging og tradisjonelle «bestill katalog» annonser for konvertering. Budskap, bilder og tekst har blitt optimalisert underveis.  Vi opplever en vekst på formidable 99,8 % i antall bestilte kataloger. I tillegg ser vi en positiv utvikling i merkevarekjennskap, da vi har flere nye brukere samt en økning i antall nye økter sammenlignet med samme periode i fjor. 

Resultat

26 % økning i antall nye brukere på siden

12,1 % økning i antall nye økter på nettsiden

99,81 % økning i antall bestilte kataloger

For Idéhus har vi fortsatt det gode arbeidet, og jobber hele tiden med å forbedre og justere digital aktiviteter og markedsføringen der vi ser behov. 

jon fornes idehus

Octi har bistått oss med all markedsføring i flere år. De har hele tiden gitt oss gode råd og veiledning, noe som har ført til at vi har fått mer ut av budsjettene våre samtidig som vi har fått betydelig økning i antall katalogbestillinger. De er alltid tilgjengelige og raske på tilbakemeldinger på henvendelser fra oss. Vi er meget fornøyde med de som samarbeidspartner og leverandør.

John Fornes, Markedsleder Idéhus