Norgeseliten

- 841 timer spart med automatisering av annonsering

Norgeseliten er en landsdekkende elektrikerkjede med elektroentreprenører. Kjeden består av over 180 virksomheter med rundt 2200 fagutdannede elektrikere.

Siden 2015 har vi bistått Norgeseliten med medierådgiving, mediekjøp, effektmåling og analyse for både kjedens hovedkontor samt mange av deres medlemsbedrifter. I 2020 introduserte vi en ny måte å kjøpe annonser på gjennom automatisering av annonsekjøp for Norgeseliten.

Kunde: Norgeseliten

Bransje: Elektrikerkjede

Vår leveranse:

  • Digital markedsføring
  • Strategi og rådgivning
  • Design
  • Automatisering

Kontakt oss

norgeseliten annonse via Lokal

Problemstilling

Felles markedsføringsstrategier og flere merkevarer i store organisasjoner kan være utfordrende å forankre lokalt. Som en stor medlemsbedrift opplevde Norgeseliten at det var vanskelig å få medlemsbedriftene med på felles markedsføring, og ofte er det forskjeller når det kommer til pris, produkt, geografi og målgruppe, noe som gjorde tilpasning av materiell og annonsering tidkrevende. Dette førte til at det ofte ble generelle annonseringer sentralt, men at disse ikke ble promotert av de lokale medlemsbedriftene, samtidig som lokale medlemmer annonserte for egne kampanjer uten å følge Norgeseliten sine retningslinjer eller profil. 

Samtidig satt medlemsbedriftene ofte med lave budsjetter til markedsføring noe som gjør at all annonsering kan bli veldig kostbart når man skal regne inn både matriell, spend i kanalen og eventuelt kostnad for å sette opp i de ulike kanalene. 

Produksjon

I 2020 introduserte vi et samarbeid med Norgeseliten for å automatisere deres lokale markedsføring. Over tid har det vært frustrasjon både hos de lokale medlemmene, men også sentralt om mangel på en standardisert markedsføring, og lokal forankring. Da spesielt pris kunne variere veldig mellom de ulike medlemsbedriftene var det tidkrevende og produsere materiell og sette opp kampanjer for Norgeseliten. Markedsføringen ble derfor ofte kun gjort via de sentrale kanalene og mangler lokal forankring. 

Gjennom vårt automatiseringsverktøy, som Norgeseliten ga navnet Lokal, kunne vi både spare tid, skape lokal forankring og gi flere av medlemsbedriftene mulighet til å annonsere i sitt nærområde med lavere budsjetter. 

Resultat

I 2021 har vi spart 840 arbeidstimer for Norgeseliten i Lokal, og skapt lokal forankring for det som tidligere har blitt oppfattet som markedsføring kun for Norgeseliten sentralt.  

Det vil si at på 168 kampanjer har Norgeseliten og deres medlemmer spart følgende: 

Ved manuelt oppsett av enkeltvise lokale kampanjer har vi estimert at det tar ca 60 minutter pr. kampanje. Utenom annonseproduksjon tar denne jobben bare 2 minutter i Lokal.

Manuell produksjon og oppsett

  • 4 timer i annonseproduksjon * 168 kampanjer = 672 timer  
  • 1 time i tidsbruk pr oppsett * 168 kampanjer = 168 timer

Med automatisering i Lokal

  • 4 timer i annonseproduksjon èn gang, i stedet for hver enkelt kampanje 
  • 2 minutter oppsett og bestilling av 168 kampanjer

Dette har gitt en besparelse på nesten

840 timer

ved publisering av 168 kampanjer og

672 timer

i annonseproduksjon dersom alt skulle vært satt opp og tilpasset manuelt.