Trøndelag Fylkeskommune

« Effektivisere stillingsannonsering via Octi’s egenutviklede automasjonssystem - Skala »

Trøndelag Fylkeskommune er en offentlig regional myndighet som har ansvaret for å ivareta utviklingen av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Fylkeskommunen jobber for å sikre en bærekraftig og helhetlig samfunnsutvikling, og har blant annet ansvar for samferdsel, utdanning, kultur og regional planlegging.

Fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene, næringslivet og andre aktører i regionen for å realisere felles mål og visjoner for Trøndelag. Trøndelag Fylkeskommune har rundt 4450 ansatte, og har om lag 500 stillingsutlysninger årlig.

Kunde: Trøndelag Fylkeskommune

Vår leveranse:

  • Digital markedsføring
  • Nyhetsbrev
  • Automatisering
  • Strategi og rådgivning
  • Ad-hoc prosjekter

Kontakt oss

Problemstilling / utfordring

Trøndelag fylkeskommune har til enhver tid en rekke ledige stillinger som skal utlyses og annonseres. Noen er mer ukompliserte med definerte målgrupper, hvor annonsen raskt settes sammen og publiseres – Som enkelte lærerstillinger. Andre stillinger retter seg mot langt snevrere målgrupper som er mer krevende å nå, der det i tillegg er vanskelig å få personer med ønsket kompetanse til å søke. Dette gjelder gjerne tyngre stillinger som rektor og andre lederstillinger, men også stillinger som befinner seg i mindre områder som for eksempel “lærer i havbruk ved studiested i Ytre Namdal (Rørvik)”. I den forbindelse søkte Trøndelag Fylkeskommune etter en leverandør som kunne forenkle annonseringsprosessen – slik at alle fylkets avdelinger selv kan sette opp annonsering enkelt og effektivt, helt uten markedsføringskompetanse.  

Produksjon / løsning

Løsningen ble dermed vårt egenutviklede automasjonssystem, Skala. Systemet er utviklet for å håndtere et høyt kampanjevolum med spesifikk målretting, samtidig som man enkelt har full kontroll over resultatene på kampanjene. Skala egner seg for rekrutteringskampanjer der nedslagsfelt og målretting varierer fra kampanje til kampanje. Til tross for at løsningen er lite krevende for bestillerne medfører det høy presisjon i annonseringen, i tillegg til lavere kostnader. 

Annonsene blir automatisk opprettet basert på et malverk for stillingsutlysninger som våre utviklere har implementert. Så fort bestiller vet landingssiden og hvilken stilling som skal lyses ut er hen klar til å bestille. Når det skal bestemmes budsjett for kampanjen er det hjelp å få i annonsepakkene, som gir en pekepinn på hvor lenge vi anbefaler å kjøre en kampanje og på hvilke plattformer. Malene er tilpasset slik at det er en rød tråd på tvers av kampanjene, som gjør dem gjenkjennelige i form, farge og språk. Ulike dimensjoner og formater produseres automatisk basert på malverket og den informasjonen som er lagt inn av bestiller. 

Resultater

Skala har hjulpet Trøndelag Fylkeskommune med å annonsere ledige stillinger i høyt volum med svært tilfredsstillende resultater. Annonsering via Skala har bidratt til at Trøndelag Fylkeskommune har fått flere interessenter og derav flere potensielle kandidater til de ledige stillingene.

Siden oppstart i mai 2022 har det blitt kjørt 227 vellykkede stillingsannonser via Skala. 

Resultat basert på de 227 stillingsannonsene: 

FacebookAdform
Visninger20 659 20210 224 603
Klikk186 88119 356
Gj. CTR0,90%0,19%
Gj. CPM43,08 kr83,26 kr

Suksess cases

"Prosjektleder - Bocuse d'Or Europe"

Medium annonsepakke:

10.000 kr - 65.000 visninger

  • Facebookannonsering
  • Bannerannonsering på relevante nettsteder
  • Rapport
  • Anbefalt varighet: 1-2 uker

Trøndelag vil være arena og vertskap for det prestisjefylte internasjonale arrangementet Bocuse d'Or Europe i 2024. I sammenheng med dette ble det utlyst en stillingsannonse for prosjektleder til arrangementet. Som prosjektleder vil kandidaten ha ansvaret for å planlegge, koordinere og lede gjennomføringen av prosjektet i sin helhet – En stilling med høye ansettelseskrav.   

annonser til fylket

Stillingsannonsen ble opprettet i Skala på under 5 minutter der bestiller valgte Medium annonsepakke til en verdi av 10 000kr. Den eneste manuelle justeringen som ble gjort var finskrivning av stillingstittelen, noe som viste seg å gi svært gode resultater! Utlysningen fikk mye oppmerksomhet, og annonsen som gikk i kun 8 dager fikk nærmere 70 000 visninger, 1 069 klikk og hadde en CTR på 1,54%, kun ved hjelp av få tastetrykk i Skala. Annonsene ble distribuert via Facebook- og bannerannonse med Trøndelag Fylkeskommune som nedslagsfelt. Det ble mottatt 11 søknader, og av disse ble 4 kandidater invitert til intervju.

Svært vellykket

Vi i Octi er svært fornøyd med utfallet av kampanjen, spesielt mtp. stillingens høye ansettelseskrav. Vår enkle justering av tittel viste seg å være vellykket i form av kvalifiserte søkere med bransjekunnskap og erfaring, og at kampanjen genererte et stort antall visninger og klikk på kort tid. Dette viser at annonsering i Skala fungerer godt og at vi nådde målgruppen på en effektiv måte. Til slutt, er vi svært fornøyd med resultatene av kampanjen og ser frem til videre samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune.  

Skreddersydd kampanje

Enkelte stillinger kan være utfordrende å rekruttere rette kandidater til. Derfor tilbyr vi også skreddersydde kampanjer for Trøndelag Fylkeskommune, hvor vi gir anbefalinger basert på bestillerens behov. Vi tilpasser oss det gitte budsjettet og gir anbefalinger ut ifra stilling. Standardpakkene inkluderer Facebook og programmatisk annonsering, men når bestiller velger skreddersøm kan vi annonsere på andre passende plattformer som LinkedIn, Snapchat, Google, YouTube, printannonser i aviser, plakater/skjermer i bybildet eller på ønskede fagsider. 

stillingsannonsering fylkeskommunen

Suksess med begrenset budsjett

Et eksempel på en vellykket skreddersydd kampanje er da Seksjon Næring søkte etter Seksjonsleder. Til tross for et begrenset budsjett anbefalte vi å fokusere på LinkedIn, da det er en ideell kanal for å nå profesjonelle målgrupper. Vi utnyttet målrettingsalternativene på LinkedIn og rettet annonsene mot brukere med relevante lederstillinger, erfaring eller som hadde kvalifikasjonene stillingen krevde. Med et mediebudsjett på kun 5 000 kr oppnådde vi 17 000 visninger, 253 klikk og en klikkfrekvens på hele 1,47%. Selv om LinkedIn er en dyrere kanal å annonsere i, gir den mye relevant trafikk og verdi når man først målretter riktig. Kostnad per 1000 visning endte på 290 kr, noe som er betydelig lavere enn gjennomsnittlig CPM på LinkedIn på 350-430 kr. Annonsen genererte i alt 11 søkere til stillingen, en imponerende respons gitt det begrensede budsjettet. Dette understreker effektiviteten av målretting på LinkedIn, spesielt når man søker spesifikke målgrupper til for eksempel en stillingsannonse.