Logo OCTI header
  1. Forsiden
  2. Markedsføring

Markedsføring

Octi har lang erfaring med å bistå våre kunder med planlegging og gjennomføring av markedsføring både i tradisjonelle og digitale kanaler.

Vi har kunder fra hele landet fra et bredt spekter av bransjer, og vår erfaring har gitt oss en helhetlig forståelse av alle tilgjengelige plattformer og kanaler - noe som gjør at vi har en god oversikt over hvordan disse kan kombineres på best mulig måte for ulike kunder.

Maren

Vi har alltid fokus på målbare resultater, analyse og optimalisering - uansett kanal. Det vil si at vi er opptatt av at markedsføringen er tilpasset bedriften og dens mål, og at man både under, og i etterkant kan vurdere den faktiske effekten.

Digital markedsføring er en bransje preget av raske omveltninger og endringer, og tidlig adopsjon av nye kanaler og løsninger er en av nøklene til vår suksess. Vi har som mål å alltid være tidlig ute med utprøving av annonsering i nye kanaler, samtidig som vi kontinuerlig jobber resultatorientert. 

Markedsføring

Octi har lang erfaring med å bistå våre kunder med planlegging og gjennomføring av markedsføring både i tradisjonelle og digitale kanaler.

Vi har kunder fra hele landet fra et bredt spekter av bransjer, og vår erfaring har gitt oss en helhetlig forståelse av alle tilgjengelige plattformer og kanaler - noe som gjør at vi har en god oversikt over hvordan disse kan kombineres på best mulig måte for ulike kunder.

Maren

Vi har alltid fokus på målbare resultater, analyse og optimalisering - uansett kanal. Det vil si at vi er opptatt av at markedsføringen er tilpasset bedriften og dens mål, og at man både under, og i etterkant kan vurdere den faktiske effekten.

Digital markedsføring er en bransje preget av raske omveltninger og endringer, og tidlig adopsjon av nye kanaler og løsninger er en av nøklene til vår suksess. Vi har som mål å alltid være tidlig ute med utprøving av annonsering i nye kanaler, samtidig som vi kontinuerlig jobber resultatorientert. 

Miljøfyrtårn logo