Markedsstrategi

Har du noen gang tenkt på hvordan samspillet mellom kanaler og budskap påvirker lønnsomheten til din bedrift? Uansett hva du ønsker å kommunisere eller markedsføre er det både lurt og tidsbesparende å ha en god markedsstrategi i bunn.

Hos oss i Octi er vi så heldige å ha rådgivere som både har lang erfaring innen ulike bransjer både B2B og B2C, i tillegg til at vi er spredt på flere lokasjoner. Dette gjør at vi sammen kan rådgi deg og din bedrift til å finne den beste strategien i det markedet du beveger deg i.

Når vi sammen med deg setter opp en markedsstrategi er det spesielt 3 ting vi legger til grunn:

1. Hvem skal du snakke til?
2. Hvordan skal du spre budskapet til målgruppen?
3. Hvilke ressurser har vi tilgjengelig?

Hvordan vi jobber med markedsføring og mediestrategi 

Overordnet er prosessen slik for alle våre prosjekter: kartlegging → planlegging → gjennomføring → evaluering. Dette går kontinuerlig i en loop, særlig mellom evaluering og gjennomføring. Eksempelvis er endringer i design og kommunikasjon helt vanlig, enten det er fordi man vil slenge seg på en trend eller at budskapet ikke treffer slik vi ønsket. Mye av arbeidet handler om å teste og luke ut det som ikke fungerer, og gjøre mer av det som fungerer.

Slik jobber vi

Kartlegging

 • Workshop
 • Analyse
 • Planlegging
 • Aktivitetsplan
 • Målsetting/KPI-er

Gjennomføring

 • Annonsering
 • Kontinuerlig optimalisering
 • Rapportering
 • Korrekturer

Evaluering

 • Rapportering
 • Gjennomgang av resultater
 • Plan for videre arbeid
Prosessen vil være ulik for hvert enkelt prosjekt, men dette gir en indikasjon på prosessen.

Kartlegging og planlegging

I en oppstartsprosess kartlegger vi blant annet posisjonering, målgrupper, målsetninger, budsjett og evaluerer tidligere markedsføringsarbeid. Analyse og forståelse for din virksomhet er topp prioritet: hva tilbyr du, til hvem? Hvorfor? 

I etterkant av en oppstartsprosess får du som regel presentert et kommunikasjonskonsept med tilhørende kanalvalg, markedsplan og budsjettforslag. Her er målet å komme frem til den beste løsningen for deg og din virksomhet basert på hva som vil treffe dine kunder best.

Gjennomføring

Tid for å sette i gang! I denne fasen produseres alt materiell og sendes til korrektur hos deg som kunde. Når dette godkjennes er konseptet live. Denne fasen består som regel av annonsering, kontinuerlig optimalisering og rapportering etter avtale.

Alle våre kunder har tilgang til en sanntidsrapport underveis. 

Evaluering

Rapporteringen skjer underveis, i takt med nødvendige endringer basert på resultatene vi får. Denne fasen er særlig viktig i etterkant av en kampanje, et år eller et kvartal. Vi spør oss, sammen med deg: hva funker og hva funker ikke? Slik legger vi en plan for videre arbeid. 

Vi evaluerer markedsføringen og samarbeidet, i tillegg til at vi ser på nye muligheter. 

Innhold og materiell til markedsføringen

For noen kunder gjør vi alt: strategi, utforming av budskap, design og innholdsproduksjon. For andre designer vi bilder, video og tekst til bruk i annonsering. 

Det er ikke alltid man har tekst, video- eller bildemateriale som trengs til bruk i annonseringen, så dette kan vi ordne med. Det er også vanlig at kunder oversender dette til oss - så kan vi bruke materiellet kundene allerede har. 

Det aller viktigste er at det gjenspeiler din virksomhets ønskede merkevareprofil, kommunikasjon og mål. 

Ønsker du hjelp med å sette opp en markedsstrategi eller vil se nærmere på et samarbeid med oss?

Ta kontakt