Annonse-produksjon

Uansett om du skal annonsere på Facebook, sette opp bannerannonsering programmatisk eller ha en kampanje på Pinterest må du ha materiell som er tilpasset de ulike kanalene. 

I Octi har vi lang erfaring med å produsere grafisk materiell og tekst til annonser. Vi jobber tett med deg som kunde gjennom hele prosessen for å imøtekomme din merkevareprofil og dine behov. Når vi starter planleggingen av en kampanje setter vi sammen et team bestående av rådgiver, designer og markedsfører. Slik jobber vi tverrfaglig for å sette riktig kommunikasjonsbudskap og produserer materiell deretter.

Hvorfor er det viktig med tilpasninger?

Hver enkelt kanal har ulike forutsetninger for utforming basert på hvordan kanalen brukes. I tillegg kan de ulike kanalene brukes til å nå forskjellige målsetninger for deg og din bedrift. Dette spiller inn på hvordan vi utformer annonsene og hva som fremheves. I Octi har vi god erfaring med å jobbe tverrfaglig, og vi gjør vårt beste arbeid når både rådgiver, designer, markedsfører og deg som kunde spiller på lag.  

 

En stor fordel for våre designere er deres lange erfaring fra flere ulike bransjer, og at vi har kunder i hele landet. Dette gjør at vi kan trekke paralleller på tidligere erfaring og skape materiell vi vet fungerer godt for ulike geografiske lokasjoner. 

Vi produserer også designmaler, hjelper med profilhåndbok og webdesign. Les gjerne mer om det her.

Best practice for de ulike kanalene

Bruk bevegelse i annonsen

Bevegelse kan være en kraftig ressurs i annonseproduksjon for å tiltrekke seg oppmerksomhet, engasjere seere, formidle informasjon og skape følelsesmessig tilknytning til merkevaren eller produktet som annonseres.

Bruk både lyd og bilde

Integrering av både lyd og bilde i annonsen kan bidra til å skape en mer effektiv, engasjerende og minneverdig annonse som når ut til målgruppen på en mer effektiv måte.

Teksting av prating

Generelt sett kan teksting av all prating i en annonse forbedre tilgjengeligheten for de med hørselshemming, øke forståelse og engasjement. Derfor bør det sterkt vurderes å ha med hvis det er videoannonse med muntlig budskap.

Tiltrekk oppmerksomhet fra start

Det er viktig å tiltrekke oppmerksomhet fra starten av en annonse for å konkurrere om seerens oppmerksomhet, fange oppmerksomheten deres raskt, formidle budskapet effektivt og maksimere annonsens effektivitet og avkastning.

Alltid call-to-action (knapp)

En CTA er avgjørende for å oppnå målsettingene med annonsen, enten det er å generere salg, øke merkevarebevissthet eller samle inn leads. Uten en tydelig CTA kan annonsen virke ufullstendig og seerengasjementet kan være lavere. Derfor er det viktig å alltid inkludere en effektiv CTA i annonseproduksjonen.

Introduser merkevaren tidlig

Generelt sett kan tidlig introduksjon av merkevaren i en annonse bidra til å øke merkevarebevissthet, skape sterke assosiasjoner, forbedre gjenkjennelsen, forsterke merkevareidentiteten og øke troverdigheten til annonsen.

Ønsker du hjelp med annonseproduksjon?

Ta kontakt