Logo OCTI mediebyrå

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

EiendomsMegler 1 er en av Norges største eiendomsmegler-kjeder med over 160 kontorer rundt om i Norge. De siste 8 årene har vi i Octi bistått EiendomsMegler 1 Midt-Norge og BN Bolig med markedsføringen av nybyggprosjekt. Hovedsakelig har dette bestått av programmatisk annonsering og annonsering på sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat.

Den største utfordringen med annonsering av nybygg, er at man i utgangspunktet ikke har en tydelig, pre-definert målgruppe. Kjøperen må som regel vente ganske lenge før den får flyttet inn i boligen, noe som gjør at målgruppen med potensielle handlingsklare boligkjøpere ikke blir like relevant som til resten av boligmarkedet.

Som et resultat av mangelen på gode målgrupper har vi måttet se oss om etter andre måter å målrette annonsene på for å treffe mulige kjøpere. Gjennom testing og analyser av ulike kampanjer og målrettingsvarianter har vi konkludert med at en kombinasjon av demografi, geografisk plassering, atferd og livsstil tilpasset etter boligtypen som selges har gitt de beste resultatene. En slik målretting kombinert med innsamling av besøkende på tvers av de ulike nybyggprosjektenes nettsider, med kategorisering etter boligens utforming, pris, beliggenhet etc. har gjort at vi også kan målrette annonseringen for andre nybyggprosjekter mot flere relevante målgrupper. 

Datainnsamlingen har hjulpet oss å definere en ellers vag og uhåndgripelig målgruppe bestående av brukere som er interessert i bolig på sikt. Fremgangsmåten har bidratt til at EiendomsMegler 1 får flere interessenter og derav flere potensielle kjøpere på sine nybyggprosjekter.

Vi har over tid lært at følgende grupper har høy verdi:

  1. Andregangsbesøkende på et prosjekts nettside
  2. Besøkende på boligvelgerne inne på hver enkelt nettside
  3. Alle som har lastet ned prospekt, prisliste, eller budskjema
  4. Meldte interessenter for hvert prosjekt
  5. Alle som har kontaktet megleren via telefon eller e-post

Disse listene blir brukt på tvers av liknende prosjekter med samme utbygger. Dette har åpnet for at vi kan benytte annonser med mer handlingspregende budskap for liste 3, 4 og 5, men man kan også spisse budskapet for brukere i liste 1 og 2.

Octi (Trygg Media) har i en årrekke bistått oss i EiendomsMegler 1 Midt-Norge med annonsering av nybyggprosjekter. Vi selger et stort volum av nyboliger i regionen, og har derfor til enhver tid et høyt volum av aktive annonser, som ofte skal kjøres i gang på kort varsel. Her gir Octi oss inspirasjon på anvendelse av nye annonseflater og formater, og sørger for at vi til enhver tid har kontroll på målretting og optimalisering av våre annonser underveis i kampanjen. Vi har tillit til de anbefalingene de gir og den jobben de gjør, som en nær samarbeidspartner.

Line-Strand.png

Line Strand,
Senior digital markedsfører Eiendomsmegler 1 Midt-Norge 

Fyll ut skjema, så kontakter vi deg